Songs and SongchoiceLiedjes en Liedjeskeuze

As you can see in the top menu, we’ve added a page called ‘REPERTOIRE’. Here you will be able to find a complete overview of all the songs we have ever sang, from the beginning 2010 to our new repertoire for this summer.

We choose our songs based on originality, difficulty, variety and recognizability. We try to put together a mixture of songs that have all of these things. And we attempt to avoid too much of the same sound and character in songs. As our group is made out of girls with very different backgrounds in singing – some are well trained, some have never sang in a group before – we have to see to it that on one hand the songs are a challenge and on the other hand they’re not too hard to study.

Mostly the songchoice is done by Joanna and Tabitha, but everyone of the group has a say in our repertoire. For instance our current repertoire consists of  i.a. some songs found by Pam, and a request of Liesbeth. Sometimes we find songs that are not arranged for women, but luckily we have Tabitha, who often takes it upon her to rewrite songs to make them suitable for the group.

This list is not a list of songs we are ready to sing at any given time. Because the group changed every six months due to the fact that there are always some Roosettes graduating, the repertoire also changes every new semester. Often we take up some old songs among the new ones. And sometimes we learn a song requested for a special occasion. For Dean Oomens inaugural lecture we learned “Happy Days Are Here Again”, for a performance at a retirement party we had last month we learned a song with lyrics especially written for the retiring lady, and for our upcoming performance at Prof. Dr. Rijkers’ inaugural lecture we are learning “Ain’t Got No – I Got Life” at his request.

Zoals u kunt zien in het menu boven aan de website hebben we een pagina toegevoegd genaamd ‘REPERTOIRE’. Hier kun u een overzicht vinden van alle liedjes die we ooit hebben gezongen, vanaf het begin in 2010 tot aan ons huidige repertoire voor deze zomer.

We kiezen al onze liedjes gebaseerd op originaliteit, moeilijkheid, verscheidenheid en herkenbaarheid. We proberen een mix van liedjes te vinden met al deze eigenschappen.
We trachten te veel van hetzelfde te vermeiden. Omdat onze groep bestaat uit meiden met zeer uiteenlopende achtergronden mbt zingen – sommigen hebben al jaren les, anderen hebben nog nooit eerder in een groep gezongen – moeten we er rekening mee houden dat het de liedjes aan de ene kant een een uitdaging zijn en aan de andere kant niet te moeilijk.

De meeste liedjes worden gekozen voor Joanna en Tabitha, maar de hele groep heeft inspraak in ons repertoire. We zingen bijvoorbeeld nu o.a een paar liedjes die Pam heeft gevonden en een verzoek van Liesbeth. Soms vinden we hele leuke liedjes die niet gearrangeerd zijn voor een vrouwenbezetting, maar gelukkig hebben we Tabitha, die het vaak op zich neemt om liedjes te herschrijven om ze geschikt te maken voor de groep.

Deze lijst is niet een lijst van liedjes die op ieder moment kunnen zingen. Omdat de groep ieder half jaar veranderd omdat er altijd een paar Roosettes afstuderen, veranderd ons repertoire ieder nieuw semester. Vaak nemen we naast nieuwe liedjes een paar oude nummers terug in het repertoire. En soms leren we een verzoeknummer speciaal voor een optreden. Voor Decaan Oomens oratie hebben “Happy Days Are Here Again” ingestudeerd, voor een optreden op een pensioensfeestje vorige maand hebben we een liedje geleerd met een tekst speciaal voor de gelegenheid geschreven wat we ten gehore brachten samen met de gasten van het feest, en voor ons komende optreden tijdens de oratie van prof. dr. Ger Rijkers leren we “Ain’t Got No – I Got Life” naar zijn verzoek.

Leave a Reply